Vua Thiên Long - Tuyệt Đỉnh Cầy Cuốc
Vua Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #85#cFF0000#bTin t#85
  127
  Thiên Long
  2
  #-09#cFF0000#bKhng Tn
  119
  Thiên Long
  3
  #ef12345#Y#bBnh Thnh#213
  105
  Thiên Long
  4
  IRS
  103
  Tiêu Dao
  5
  #ef12345#YTiu Po Po#203
  100
  Thiên Long
  6
  zzDANCHOIzz
  94
  Thiên Long
  7
  Bo
  89
  Thiên Long
  8
  KiuPhongzZ
  85
  Thiên Long
  9
  #-09#b#g0f0ff0#uM Bng
  81
  Thiên Long
  10
  #G#bPhong i Ъ#213
  79
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private