Vua Thiên Long - Tuyệt Đỉnh Cầy Cuốc
Vua Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  TieuDaoTu
  61
  Thiên Long
  2
  ThuyAn
  57
  Nga My
  3
  GiaoSuXoay
  53
  Cái Bang
  4
  HuuNghi
  53
  Cái Bang
  5
  HoaHongRai
  50
  Nga My
  6
  TiuDaox2
  49
  Tiêu Dao
  7
  #eecc005#YЧp Ch Huyn Thoi
  47
  Thiên Long
  8
  DcCo
  38
  Cái Bang
  9
  DcLong
  30
  Võ Đang
  10
  #eecc005#YЧp Ch V иch
  27
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private