Vua Thiên Long - Tuyệt Đỉnh Cầy Cuốc
Vua Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #cFF0000#bXc Tch Cc
  134
  Thiên Long
  2
  LaoGia
  125
  Võ Đang
  3
  #cFF0000#bжi L Th Thi
  124
  Võ Đang
  4
  PiPaPiPo
  93
  Cái Bang
  5
  LaoPhatGia
  83
  Nga My
  6
  AnhNm
  70
  Tiêu Dao
  7
  Ko
  67
  Nga My
  8
  ZZVIETANHZZ
  61
  Thiên Long
  9
  cnm
  60
  Cái Bang
  10
  0
  48
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private