Vua Thiên Long - Tuyệt Đỉnh Cầy Cuốc
Vua Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  pe th߽ng
  140
  Võ Đang
  2
  Ron
  132
  Cái Bang
  3
  XuFree
  127
  Thiên Long
  4
  ck th߽ng
  111
  Nga My
  5
  To
  82
  Thiên Long
  6
  TrMi
  57
  Nga My
  7
  OFF
  54
  Thiên Long
  8
  #cFF0000#bTiu Mn
  47
  Nga My
  9
  #G#b#e3c33ccMo V иch
  46
  Cái Bang
  10
  #eee1eee#bng Ph߽ng Bt Bi
  38
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private