Vua Thiên Long - Tuyệt Đỉnh Cầy Cuốc
Vua Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  SuSu
  68
  Thiên Long
  2
  ThyCy
  67
  Thiên Long
  3
  PoKendy
  66
  Võ Đang
  4
  Luаng
  59
  Nga My
  5
  KuTn111
  45
  Thiên Long
  6
  Boss
  41
  Thiên Long
  7
  Nhn
  39
  Võ Đang
  8
  NhtNguyt
  35
  Thiên Long
  9
  Adau
  34
  Võ Đang
  10
  #eecc005#Y#bGucci
  32
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private