Vua Thiên Long - Tuyệt Đỉnh Cầy Cuốc
Vua Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #-09#eecc005#Y#bVirus Corona
  151
  Cái Bang
  2
  #ef12345#Y#bTiu i Ca
  147
  Cái Bang
  3
  #-09#cFF0000#bHc T
  73
  Võ Đang
  4
  BMy
  62
  Cái Bang
  5
  To
  54
  Thiên Long
  6
  GameOver
  52
  Cái Bang
  7
  #-09#eab0000#bKo Sa
  52
  Cái Bang
  8
  #-09#cFF0000#bBt Bui
  50
  Tiêu Dao
  9
  zDNCHOIz
  44
  Thiên Long
  10
  Huytai
  42
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private